Saturday, November 03, 2012

Obama tells the obamabots to vote for revenge

No comments: